Barberà comercial
Ubicació
Barberà del Vallès
Superfície sól
14.000 m²
Tipologia
Edifici comercial
Edificabilitat
14.000 m²
Tràmit urbanístic
Obra en construcció
Fase Final