Vila-rodona
Ubicació
Vila-rodona
Superfície sól
183.700 m²
Tipologia
Naus Aïllades - Parc Logístic
Edificabilitat
101.200 m²
Tràmit urbanístic
Obra en construcció
Fase Final