Puerto Soa Luis de Maranhao
MASTERPLAN
mapa ubicación
Quadre de superficies

Zonificació
Superfície
%
Parcel·la industrial
3.149.775,31 m2
80,34 %
Ferrocarril
73.232,72 m2
1,87 %
Vialitat
412.263,10 m2
10,52 %
Verd Públic
285.297,87 m2
7,28 %
Ámbit Total
3.920.569,00 m2
100,00 %
Llonch Associats