home
castellano english
Sòl
Industrial
Residencial
Comercial
Grup
Sòl. adequació urbanisme rendibilitat
Rendibilitzem l'urbanisme enfront de la complexitat creixent de la normativa.

Oferim permutes als propietaris del sòl per facilitar-ne el desenvolupament.

Reconvertim els sòls o els edificis obsolets i els adaptem a la nova realitat urbanística i a les necessitats del mercat.
llonch@llonch.com       major de sarrià, 5 1r 1a    08017 Barcelona       t.932 064 300      f.932 064 303
LLonch Associats LLonch Associats